Zakład Prefabrykacji KAMBET produkuje kilka rodzajów płyt betonowych. Produkty te spełniają wymogi techniczne, a ich parametry są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

plyta-drogowa-02
plyta-drogowa-01
Płyta drogowa MON

Wykonane z żelbetonu płyty MON przeznaczone są do wielokrotnego użytku przy budowie:

 • parkingów, także pod ciężki sprzęt,
 • stałych dróg użytkowych lub tymczasowych, utwardzonych nawierzchni drogowych:
   • na placach budowy,
   • na placach składowych,
   • na podmokłych terenach.

Prefabrykaty te mogą być wykorzystywane w miejscach ruchu kołowego, jak i pieszego. Dla optymalnej eksploatacji w ruchu kołowym, należy zadbać o to, by:

 • teren, na którym zostaną ułożone, był splantowany, co zapewni dokładne przyleganie płyt do podłoża,
 • na terenie niepiaszczystym została wykonana podsypka z piasku.

DOSTĘPNE WYMIARY: 300×100, 300×130, 300×150
KSZTAŁT: prostopadłościan
MONTAŻ: każda płyta posiada uchwyty montażowe

Specyfikacja:

Płyta ażurowa 'duża krata'

Płyty ażurowe znajdują zastosowanie tam, gdzie konieczne jest umocnienie terenu bez naruszania jego naturalnego wyglądu. Sprawdzą się jako zabezpieczenie skarp, nasypów, rowów melioracyjnych. Wykorzystuje się je także jako nawierzchnię: placów, parkingów, ścieżek komunikacyjnych, podjazdów do garaży.
Dzięki temu, że posiadają puste przestrzenie (tzw. oczka), które można wypełnić piaskiem, żwirem, pospółką czy ziemią ogrodową, są jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.
DOSTĘPNE WYMIARY: 123x83x25
Specyfikacja:

Płyta fundamentowa

Płyty tego typu, tworzące betonową podłogę parteru w budynku, wykorzystywane są jako alternatywa dla tradycyjnych fundamentów, od których odróżnia je odporność na nierównomierne osiadanie. Sprawdzają się także w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Pozwalają na szczelne izolowanie budynku od zimnego podłoża.

Płyty JOMB

Pełnią one funkcje podobne do płyt drogowych, a więc mogą być wykorzystywane do tworzenia tymczasowych dużych, ale też niewielkich, nawierzchni przeznaczonych do ruchu kołowego i pieszego (place, targowiska, ulice, drogi dojazdowe, objazdy, lokalne, parkingi). W wersji wielootworowej sprawdzają się jako zabezpieczenia skarp ziemnych i osuwisk. Wyróżniają się one wysoką wytrzymałością, w związku z czym mogą się po nich poruszać samochody dostawcze z ciężkim załadunkiem. Są łatwe w montażu, mogą być układane ręcznie.

DOSTĘPNE PREFABRYKATY:

 • płyta drogowa JOMB 100x75x12,5
 • płyta drogowa JOMB 50x50x8

Płyty nadkanałowe

Elementy te służą do przykrywania prostokątnych kanałów sieci cieplnych, które przebiegają pod jezdniami i chodnikami.

Specyfikacja:

 • Płyta nadkanałowa

Wybierz jakość

Produkowane w KAMBET płyty betonowe są odporne na warunki klimatyczne i wytrzymałe eksploatacyjnie. To prefabrykaty o wysokiej jakości. Zapraszamy do kontaktu, by omówić detale interesującego Cię zamówienia.